Блог

Халетата осигуряват обширни пространства за развиване на успешни търговски и фирмени цели и са неизменно свързани с индустрията. Това могат да бъдат складове за съхранение на стоки, които се поръчват от производител, и престояват в тях до превозване за доставка. Също така, могат да служат за производство или излагане на стоки.

Предпочитана опция е да се разполагат в близост до жп линии, летища и пристанища. Често пъти и в самото хале има вътрешен транспорт, който свързва различните части.

Предимства

Едно от основните им предимства е, че се изпълняват бързо и лесно от стандартизирани елементи. Свободният им план позволява гъвкава планировка, комбиниране на различни функции и зони. Високата им функционалност се постига с надеждни и дълготрайни строителни материали. Най-често те се изпълняват със стоманена конструкция под формата на ферми. Надлъжните конструктивни елементи действат като противоземетръсни елементи и осигуряват място за захващане на вратите и прозорците.

Ако надникнем в тях…

Там можем да видим високотехнологично оборудване, поточни линии, механизация и офиси за персонал. Най-простите складове съдържат врати за достъп, открита зона за маневриране и проверка, място за съхранение, където се намират стоките, мениджърски офис за контрол на операциите и тоалетни и съблекални за персонал.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment