Рехабилитация на съществуващи съоръжения, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови пречиствателни станции. Изпълнение на пречиствателни съоръжения за отпадни води, резервоари, помпени станции, басейни, силози и др.