Съвместната ми работа с HALLEHAUS при изграждането на производственото ни хале ми показа, че в България има изпълнители, които разбират нуждите на възложителя. Екипът на компанията се състои от технически компетентни кадри, които работят прецизно, спазвайки стриктно всички поставени срокове. Предимство при съвместната ни дейност беше оптимизацията на разходите планирани за инвестиция и коректното отношение на изпълнителя. HALLEHAUS е коректен и адаптивен партньор, готов да посрещне всяко предизвикателство с ефективно и бързо решение.

Божидар Толев, Управител Вивет Трейдинг ЕООД

Екипът на HALLEHAUS изгради изключително бързо и качествено спортна площадка за волейбол, спазвайки всички нормативни изисквания. За нас беше важно качеството и срокът на изпълнение, а постигнатите резултати надминаха очакванията ни. Изказваме благодарност към квалифицираните служители и тяхната трудова дисциплина по време на изпълнението, като препоръчваме управителя Божидар Христов за партньор със своята точност и коректност към поетите ангажименти.

Дамир Рогина, Управител Дзалли ООД

Опитът ми в строителството в централна Европа ми е показал, че в България не е лесно да достигнем техните стандарти и качество. Това обаче не важи за взискателния управител Божидар Христов и добре подбраните служители на HALLEHAUS, които са надежден изпълнител от техническото изготвяне на проектната документация до въвеждането на обекта в експлоатация. При изграждането на производствената ни база срещнахме различни предизвикателства, които бяха моментално отстранени с бързи и ефективни решения. Сроковете на изпълнение бяха доста кратки, но това не попречи на екипа да приключи по-рано от предвиденото!

Станислав Косев, Управител Дикси ООД


Обърнах се към ръководителя на HALLEHAUS, когато търсих екип, който да изгради цех към производствения ни завод за катерачни стени в гр. Летница. На първо място за мен беше срока на изпълнение и след като си стиснахме ръцете при предварителните преговори за графика, проследих работните процеси, защото не очаквах да се справят в срок. Работиха при перфектна организация, спазиха всички технически изисквания, Божидар Христов управляваше процесите с професионализъм и взискателност. Впечатлен съм, че приключиха преди уговорения срок.

Метин Мусов, Изпълнителен директор „Уолтопия“ АД

Екипът на HALLEHAUS спечели доверието ни и доказа професионализма си. Инвестицията в изграждането на пречиствателната станция бе важна стъпка за компанията ни. Бяха спазени всички срокове технологични процеси. Удовлетворени сме от крайният резултат в следствие на усърдната работа на техните служители,  професионално отношение и отдаденост в работата.

Препоръчваме HALLEHAUS за партньор.

Илия Димитров, Управител Милки Лукс  ЕООД

С Божидар Христов сме изградили дългогодишно, сигурно и лоялно партньорство. За мен е чест и удоволствие, че продължавам да работя с неговия екип от доказани специалисти в индустриалното строителство, които винаги следват стриктен план на действие. През всички години се забелязва, че липсва текучество и екипът освен с висока професионална подготвока, се асоциира и със задружна работа и сплотеност. Дълбокия професионализъм, с който ръководителят на HALLEHAUS подхожда към всеки нов проект води до високо европейско качество, покриващо всички изисквания и стандарти. С гордост препоръчвам HALLEHAUS за партньор и подкрепям компанията в бъдещото й развитие.

Калин Вълчев, Управител “Бон” ЕООД

За мен е чест да работя с професионалист като Божидар Христов, който е подбрал квалифицирани и опитни кадри за своя екип. Изразявам благодарност към постигнатите резултати, извършената оптимизация на разходите по време на изпълнението на възложените строително-монтажни дейности към индустриалния проект и завършването на обекта в по-кратък срок от договорения. Подобно отношение към строителната дейност е пример за развиващите се компании в тази област и достойно за уважение от възложителите.

Иво Балевски, Балевски ООД

Изпълнителят завърши възложената му работа за изграждане на хладилна камера за хранително-вкусовата промишленост с прецизна точност, благодарение на отлична организация и високотехнологична дисциплина. При всички етапи на строителството екипът спазваше стриктен ред на действие и постигна най-високо качество в уговорения срок. Препоръчвам компания HALLEHAUS с управител Божидар Христов за партньор.

Борис Стоянов, Управител БУЛДИРЕКТ ЕООД

„Идеал Стандарт Видима“ АД издава настоящата референция на „ХАЛЕ ХАУС“ ЕООД в уверение на това, че същата изпълни коректно своите ангажименти по договори през 2019 г. За период от 7 месеца бяха боядисани 26 000 м2 производтсвени  помещения с височина над 8 м. Без да бъде прекъснат производствения процес.

За същия период бе извършено частично саниране и боядисване на 1300 м2 спомагателна сграда и изградени метални конструкции с термо-панели с обща площ 500 м2.

Всички дейности бяха завършени в определените срокове с висок професионализъм.

С настоящето изказване нашата пълна удовлетвореност от качественото изпълнение на договорените строително-ремонтни работи.

Препоръчваме фирмата, като коректен партньор от чиито услуги ще се възползваме за в бъдеще.

Емил Гатев, директор ЗСА „Идеал Стандарт Видима“ АД

Фирма Хале ХАУС бе наш главен изпълнител в реализирането на прозиводствената ни база. Доказа се, като строителна фирма с много дорбо качество на работа и професионално ниво на изпълнение. Договорните условия бяха изпълнявани в срок с подчертан експедитивен характер.

В следствие на нашата съвместна работа даваме настоящата референция в уверение на това, че фирма ХАЛЕ ХАУС е надежден и коректен партньор.

Даню Ангелов , Управител на Екзотика ЕООД