Проектиране на сгради и съоръжения – различни оптимизирани конструктивни решения, обследване на сгради при реконструкция и демонтаж, пълен инженеринг на обекти с метални, стоманобетонни и комбинирани конструкции. Комуникацията в екипа от проектанти и изпълнители е на високо професионално ниво за постигане на оптимални решения за възложителя и перфектно качество в срок.