Проектиране, реконструкция, ремонт и изграждане на спортни обекти – площадки, игрища, тренировъчни терени с различна насоченост и др., отговарящи на всички стандарти и изисквания, с необходимите настилки, оборудване и прилежащи съоръжения.