• Строителство на сгради и съоръжения от стоманобетонни и метални конструкции;
  • Монтаж на ограничителни пътни системи /стоманени предпазни огради – мантинели/ – набивни и мостови съоръжения;
  • Проектиране на метални конструкции;
  • Изграждане на метални конструкции;
  • Обшивки – доставка и монтаж на покривни и фасадни термопанели;
  • Управление на проекти;
  • Предлагане на индивидуално конструктивни решения и изпълнение;
  • Нискобюджетни системи за изграждане на сглобяеми къщи с метална или дървена конструкция;
  • Изграждане плюсови и минусови камери за хранително-вкусова промишленост, отговарящи на всички стандарти.